Büyü etnik köken maji olan ve geçmişten bu güne kadar halen yapılmakta olup insanların dilek ve isteklerini yerine getirmek için kullanılan bir çeşit yöntem olmuştur. İnsanlar sorunlarını çözüme