Doğru Medyum Nasıl Olur?

MEDYUMLUK

Her işin kendine göre zorlukları ve kendine has incelikleri vardır. Ancak bazı meslek guruplarında gerçek anlamda zor konuları beraberinde getirir. Medyumluk da bunlardan biridir. Günümüzde medyum adı altında dolandırıcılık veya usülsüzlük yapılmakta, insanların duygu ve maddiyatları sömürülmektedir. Doğru medyum, yardım talep eden insana ayı zamanda rehberlik yapmalıdır. Aşk ve manevi duygularıyla katiyen oynamamalıdır. Seansa gelen hastalarının bilgileri kesinlikle gizli kalmalı ve üçüncü kişilerce paylaşılmamalıdır. Medyum olan kimsenin iradesinin de güçlü olması gerekmektedir. Yardımcı olduğu kişiye ahlak kuralları çerçevesinde yaklaşmalı, anlayışlı olmalı ve daima yapıcı tavırlar sergilemesi gerekmektedir.

Medyumları da tıpkı tıp bilimindeki doktorlar gibi ihtisas alanında uzmanlaştıkları departmanlara ayırabiliriz. Örneğin; bir kalp doktorunun işinin inceliklerini beyin cerrahı bilemez ise medyumların da bu alanda bu şekilde bir yetenekleri vardır. Doğru medyumlar, işini para için değil gerçekten insanlara faydalı olmak elinden gelenin en iyisini yapmakla mükelleftirler. Söz konusu bu esrarengiz ilmin öğrenilmesi de hiç mi hiç kolay olmamaktadır.

Ne yazık ki medyumluk ile alakası olmayan ve insanların umutlarını ellerinden alan yanlış kişiler gün geçtikçe çoğalmaktadır. Emin ve kararlı kişiler ise yetenekli ve tecrübeli medyumların yollarını tutarak isteklerini bir şekilde uygulatmaya çalışırlar. Medyum, topluma örnek olacak seviyede önemli ve özel kişi olmalıdır. Üzücü olan taraf da budur ki, kendini medyum olarak tanıtanlar gerçek medyumlardan daha çok ön plana çıkmış ve toplum medyum yerine, sahte medyumlar tarafından işgal edilmiş durumdadır.

One Comment

Yorum Ekle

Telefon Et